El Escorial & Magnificat

30.09.2012

Luboš Malý - El Escorial - koncert pro kytaru a orchestr ve španělském stylu

Luboš Malý - Magnificat in D - duchovní dílo pro sóla, sbor a orchestr

CD 2013

El Escorial je třívětý koncert pro kytaru a orchestr ve slavnostním stylu. Je inspirován španělským klášterem a sídlem králů, významnou monumentální stavbou zasvěcenou sv. Vavřinci z Escorialu na paměť vítězství Španělska nad Francií v bitvě u St. Quentinu. 

Duchovní dílo Magnificat zhudebňuje známý biblický text (Luk 1:46-55), chvalozpěv Panny Marie na návštěvě u sv. Alžběty před narozením Krista. Text je latinský a prolínají se zde árie se sborovými vstupy.

Obě díla byla zkomponována v letech 2010-2012. Nové album El Escorial / Magnificat in D obsahuje záznam jejich živého koncertního provedení z kostela sv. Bartoloměje v Rakovníku, zahraného 30. 9. 2012 v rámci festivalu Heroldův Rakovník. Na kytaru přednesl sólový part Matěj Žák a árií v Magnificatu se zhostily sopranistka Zuzana Zaimlová a mezzosopranistka Martina Kučerová. Smíšený chrámový sbor Krucemburk a orchestr Ars Antiquitatis řídil sám autor Luboš Malý. 

Vytvořte si webové stránky zdarma!