Missa Antiqva

15.05.2010

Luboš Malý - Missa Antiqva - slavnostní mše pro sóla, sbor a orchestr v polyfonním slohu - CD/DVD 2010

Ukázky

 Mše pro sóla, sbor a orchestr v polyfonním slohu, která evokuje období vzniku nejslavnějších mší v hudební historii, tzn. barokní kontrapunkt. Jedná se o rozsáhlé dílo v bohatém obsazení nástrojů dřevěných, žesťových i smyčcových v dobové poučené interpretaci, objeví se zde tedy neobvyklé nástroje, jako jsou např. cinky, barokní flétny, dulcian, bezklapkové barokní lesní rohy a kotle. Sólové árie jsou doplněny sbory a orchestrálními mezihrami a intrádami.

Mše je komponována na latinský text a lze ji tedy užít při mnoha příležitostech duchovního rázu. Délka je cca 90 minut, tedy optimální pro provedení celovečerního koncertu. Obsahuje čtyřicet hudebních čísel, rozdělených do šesti hlavních částí - Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Benedictus, Agnus Dei.

Počet hudebníků a zpěváků je přibližně 35-40.

Vytvořte si webové stránky zdarma!